SEKRETESSPOLICY

Vi, The Cloakroom B.V. (i efterföljande “The Cloakroom” och “vi”) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer lagen om utlämnande av personuppgifter mycket noga. Personlig information samlas på denna webbplats endast in i rent tekniska syften. Därutöver överförs personlig information endast till tredje part om detta är nödvändigt för hantering av kontrakt eller om det finns någon annan laglig grund för detta. Insamlade uppgifter får inte säljas till eller delas med tredje part i något annat syfte utan lagligt medgivande.

Nedanstående uttalande ger en överblick över hur vi säkerställer att information förblir skyddad och över i vilka syften olika sorters uppgifter samlas in.

1. KONTAKT

Kontaktpersonen och personen som är ansvarig för hanteringen av din personliga data inom ramarna för dataskyddslagarna är

The Cloakroom B.V.

Het Lentfert 51

7547 SN Enschede

Telefonnummer: +46 (0) 8 446 82090

E-Mail: CONTACT@THECLOAKROOM.SE

Om du har frågor angående datalagring hos The Cloakroom, hör gärna av dig till vår ansvariga medarbetare för Dataskydd, vilken kan bli nådd via ovanstående postadress eller via email till PRIVACY@CURATED-SHOPPING.COM.

2. BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

Om du använder vår webbplats eller interagerar med vår webbplats (t.ex. beställer en Cloakroom Box), så bearbetas Personuppgifter.

Personuppgifter hänvisar till information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar särskilt information som gör det möjligt för oss att identifiera dig, som ditt namn, ditt telefonnummer, din adress eller e-postadress. En fysisk person som kan identifieras antingen direkt eller indirekt anses redan vara identifierbar.

Statistiska uppgifter som vi bearbetar om du till exempel besöker vår webbplats och som inte identifierar dig hamnar inte under benämningen ”personuppgifter”.

2.1. DATAHANTERING NÄR DU BESÖKER DENNA WEBSIDA

När du besöker The Cloakroom förbehåller vi oss rätten att automatiskt samla in och lagra information i våra loggfiler via din webbläsare, dessa är följande:

* Webbläsartyp och version

* Vilket operativsystem som använts

* Hänvisnings-URL (sidan du besökt innan)

* Värdnamn för den dator du använder (IP-adress)

* Tidpunkt för serverförfrågan

The Cloakroom tillskriver inte dessa uppgifter till någon specifik person. Dessa uppgifter kommer inte kombineras med andra datakällor och kommer att raderas efter att de statistiskt utvärderats eller anonymiserats i enlighet med dataskyddslagar.

Datahantering är nödvändig för att du ska kunna få korrekt information och innehåll av The Cloakroom. Lagbasis, se Art. 6 para. 1, b) DSF.

2.2. DATA FRÅN INLOGGADE ANVÄNDARE

The Cloakroom är en ytterst personlig tjänsteleverantör. Vi samlar in uppgifter från våra kunder för att hela tiden kunna förbättra och erbjuda optimal service. I detta syfte samlar vi in adressuppgifter och personliga uppgifter så som klädesstorlek och stilpreferenser samt annan liknande information. Vi inser att dessa uppgifter är känsliga och i behov av särskilt skydd. Därför har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda dessa uppgifter.

För att du ska kunna dra nytta av samtliga delar av servicen som erbjuds av The Cloakroom, måste användaren logga in och uppge ovanstående data. Denna data är nödvändig för att kunna nyttja The Cloakrooms tjänst, till exempel vid beställning av en Cloakroom Box. Datan används även för att vi bättre ska kunna svara på frågor och klagomål angående vår tjänst. Vi behandlar din data när du beställer en box och när den blir stylad, inklusive vid ett eventuellt reklamationsärende, samt för vår tekniska administration och i egna marknadsföringssyften. Datan används även vid framtida beställningar. Lagbasis, se Art. 6 para. 1, b) DSF.

3. VIDAREBEFORDRA UPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

Uppgifterna som samlas in av oss vidarebefordras endast om detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet eller ifall det finns en annan rättslig grund för att vidarebefordra uppgifter.

En del av bearbetningen kan utföras av våra leverantörer. Förutom de leverantörer som nämns i den här Sekretesspolicyn, kan detta inkludera datacentraler som lagrar vår webbplats och databaser, leverantörer av IT-tjänster som upprätthåller våra system samt konsultföretag. Om vi vidarebefordrar uppgifter till leverantörer får de använda uppgifterna enbart för att utföra sina uppgifter. Leverantörerna har valts noggrant och anlitats av oss. De är enligt avtal bundna att följa våra anvisningar och att ha lämpliga tekniska och strukturella åtgärder på plats för att skydda de registrerade personernas rättigheter. Vi utför dessutom regelbundna kontroller för att se till att leverantörerna uppfyller dessa krav.

Dessutom kan uppgifter avslöjas i samband med officiella undersökningar, domstolsbeslut och rättsliga förfaranden om detta är nödvändigt för åtal eller upprätthållande av lagen.

4. LAGRING OCH RADERING

IP-adresser (se punkt 2.1) kommer att raderas eller avidentifieras efter senast sju dagar.

Uppgifter om inloggade användare eller användarkonton (se punkt 2.2) används för att lagra information för framtida beställningar av en Cloakroom Box. I egenskap av ett företag som även erbjuder en personlig tjänst, drar vi också lärdom av tidigare beställningar så att vi kan skicka lämpliga plagg som passar dig och din stil i framtiden. Om du har ett användarkonto med The Cloakroom raderas därför dina uppgifter enbart om du kontaktar oss och ber oss radera dem.

5. NYHETSBREV

För att registrera sig för vårt nyhetsbrev, behövs en så kallad opt-in, under vilken användaren ombeds att bekräfta sin registrering genom att klicka på en länk som blir skickad genom ett notifikationsmail, innan användaren kan motta sitt första nyhetsbrev från The Cloakroom. Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds via webbplatsen så behöver vi en giltig e-postadress samt information som möjliggör för oss att kontrollera att du verkligen är innehavaren av den angivna e-postadressen eller att innehavaren går med på att ta emot nyhetsbrevet. Vi samlar in existerande kunders namn och efternamn för att kunna tilltala dem personligen. Inga andra uppgifter samlas in. Bearbetningen har endast syftet att skicka dig nyhetsbrevet och bevisa din registrering. Lagbasis, se Art. 6 para. 1, b) DSF. Tillåtelsen till att lagra dessa uppgifter och att använda dem för att skicka ut nyhetsbrevet kan när som helst återkallas via e-post eller post till de adresser som anges i kontaktsektionen på webbplatsen eller genom att klicka på länken "Unsubscribe" som finns i varje nyhetsbrev.

6. KREDITUPPLYSNING

The Cloakroom vill göra det så enkelt som möjligt för kunden att prova kläderna i lugn och ro hemma, och att betala först när kunden bestämt sig för vad han vill behålla. The Cloakroom anlitar därför Alektum för att göra en förenklad kreditupplysning. Det innebär, att the Cloakroom vidarebefordrar kundens namn, födelsedatum, och adress till Alektum, som därefter gör en bedömning av kundens kreditvärdighet. Bedömningen baseras på riktigheten i de av kunden uppgivna uppgifterna, samt om det föreligger aktuella inkassoförfaranden mot kunden. Om bedömningen är, att det finns tveksamheter angående kundens betalningsförmåga, förbehåller sig The Cloakroom rätten att inte erbjuda vissa betalningsalternativ, eller att genomföra en så kallad pre-authorization, vilket innebär att ett belopp motsvarande 1000 kr tillfälligt reserveras på kundens kreditkort före köpet. Vidare information angående detta förfarande finns under avdelning 7.5 i våra ALLMÄNNA VILLKOR. Om du inte vill att en soliditetskontroll ska utföras ska du välja Kreditkort som betalningsmetod när du beställer.

För poängen görs en prognos av framtida åtgärder som baseras på redan insamlad information och tidigare erfarenhet. Beräkningen av de sannolika värdena baseras i huvudsak på de uppgifter som lagras hos kreditbyråer om personen i fråga. Personerna delas in i statistiska grupper med personer med liknande tidigare betalningsmönster och som baseras på poster som lagras om personen samt andra uppgifter. Metoden kallas för ”logistisk regression” och är en välbeprövad, matematisk statistik metod för att förutspå sannolika risker som har använts framgångsrikt i många år.

6.1. ALEKTUM GROUP

Därmed överför the Alektum Group, Augustenstraße 79, 8033 München, Tyskland, personuppgifter som samlats in inom ramen för avtalet om tillämpning, verkställning och upphörande av detta affärsförhållande såväl som uppgifter om utomobligatoriskt beteende eller bedrägeri. Den rättsliga grunden för dessa överföringar är art. 6 para. 1 b.) och art. 6 para. 1 f) DSF. Överföringar enligt art. 6 para. 1 f) DSF får endast göras om detta är nödvändigt för att skydda The Cloakrooms eller tredje parters berättigade intressen och uppväger inte intressena eller de fundamentala rättigheterna och friheterna för personen i fråga, som kräver skydd av personuppgifter. Uppgiftsutbytet med Alektum Group uppfyller även de juridiska kraven att utföra kreditkontroller av kunder (§ 505a och 506 i den tyska civillagen, BGB).

Alektum Group behandlar uppgifterna som de tar emot och använder dem även till att skapa profiler (poäng) i syfte att tillhandahålla sina avtalsbundna partners i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz, och om nödvändigt, andra tredje länder (om ett beslut om adekvat skydd existerar för dessa) med information, bland annat för att utföra kreditkontroller av fysiska personer. Ytterligare information om Alektum Groups aktiviteter kan visas online på https://www.alektumgroup.de/%C3%BCber-die-alektum-group/datenschutz-und-cookies .

7. COOKIES

Några av våra tjänster kräver att vi använder så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras antingen temporärt (”sessioncookie”) eller permanent (permanent cookie) på hårddisken. Cookies används inte för att köra program eller ladda ned virus på din dator. Huvudsyftet med cookies är att tillhandahålla dig med skräddarsydda erbjudanden och för att det ska vara så snabbt och enkelt som möjligt för dig att använda tjänsten. De flesta webbläsare är inställda så att de accepterar cookies som standard. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den tackar nej till cookies eller ber dig om information innan den accepterar cookies. Om du vägrar att acceptera cookies så kommer du inte att ha åtkomst till alla våra erbjudanden.

Vi använder cookies för att anpassa och optimera din onlineupplevelse. Vi använder i huvudsak ”sessioncookies” som raderas när webbläsaren stängs. Sessioncookies används för inloggningsverifiering.

”Permanenta cookies” används till exempel för att spara dina språkinställningar så att du inte behöver upprepa den inställningen varje gång du besöker vår webbplats. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss period, som kan variera beroende på cookien. Cloakrooms analys- och reklammetoder baseras också på cookies (se punkt 8).

8. ANALYS OCH MARKNADSFÖRING

För att kunna förbättra vår hemsida, använder vi oss av olika teknologier för att analyser våra kunders beteende genom sin associerade data. Utöver detta upplyser vi om våra tjänster via olika marknadsaktiviteter. Dessa processer är anonyma, eller använder pseudonym, men aldrig personliga. I den följande sektionen vill vi förklara dessa teknologier och vilka tjänster som används i mer detalj.

Lagbasis, se Art. 6 para. 1, b) DSF, baserat på The Cloakrooms befogade intresse av att marknadsföra tjänsten och att analysera användarbeteende, för att förbättra och vidareutveckla webbsidan.

8.1. GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google LLC,, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder cookies till att analysera användarbeteende på en webbplats. Informationen som genereras av cookies angående användning av denna webbplats överförs till en server hos Google i USA där den lagras. Vid de fall då personuppgifter överförs till USA hänvisar Google till EU-US PRIVACY SHIELD. IP-adresser förkortas innan någon analys av användarstatistik sker så att det inte finns någon möjlighet att dra några slutsatser om användarnas identitet. För att säkerställa att insamlingen av IP-adresser sker anonymt har Google Analytics på vår webbplats utökats med koden “anonymizeIp”.

Google använder informationen som samlats in via cookies för att analysera hur vår webbplats används, för att skapa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för ytterligare tjänster relaterade till användning av webbplatsen och internet. Därutöver kan Google komma att dela denna information med tredje part ifall de är lagligt förpliktade att göra detta eller om tredje part fått i uppdrag av Google att bearbeta informationen. Du kan förhindra installationen av cookies via en speciell inställning i din webbläsare; detta kan dock inskränka funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen.

Härutöver så kan du förhindra att cookies samlar in information angående din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och att Google bearbetar denna information, genom att ladda hem och installera DETTA TILLÄGG till din webbläsare.

Som ett alternativt till ett webbläsartillägg, eller i webbläsare på mobila enheter, kan en OPT-OUT-COOKIE också ställas in för att blockera insamlingen av data av Google Analytics på denna webbplats under kommande besök (Opt-Out gäller endast för den här domänen och den här webbläsaren). Om cookies-filerna tas bort från den här webbläsaren måste Opt-Out ställas in igen.

Du hittar mer information om skydd av data i DATASEKRETESS OCH SÄKERHET från Google Analytics och i SEKRETESSPOLICYN från Google.

8.2. GOOGLE ADWORDS KONVERTERINGSSPÅRNING

Webbplatsen använder Google AdWords konverteringsspårning, en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Med hjälp av den här tjänsten kan vi mäta hur effektiv vår reklam är (så kallade AdWords-kampanjer). Via det här analysprogrammet kan Google bedöma hur bra reklamen fungerade, och både Google och vi, i egenskap av kund hos Google, kan förbättra kvaliteten och relevansen hos reklamen som du ser. Google Adwords konverteringsspårning använder cookies. Information som skapas av cookies för den här analysen överförs av Google till en server i USA och lagras där. Vid de fall då personuppgifter överförs till USA hänvisar Google till EU-US PRIVACY SHIELD. Dessa cookies förblir aktiva på din dator i 30 dagar. Om du besöker vår webbplats under den här perioden så informeras Google och vi om att du har sett reklamen.

Du kan förhindra att cookies installeras genom att ställa in en viss inställning i din webbläsare, men om du gör det kan detta hindra funktionaliteten på vissa delar av webbplatsen.

Om du vill har mer information om dataskydd ska du läsa Googles INTEGRITETSPOLICY.

8.3. GOOGLE REMARKETING

Webbplatsen använder remarketing eller funktionen Liknande målgrupp som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Genom att använda den här funktionen kan leverantören förse besökare till platsen med målinriktad annonsering genom att visa anpassade och innehållsanpassade annonser när de besöker andra webbplatser på Googles Display-nätverk. Vid de fall då personuppgifter överförs till USA hänvisar Google till EU-U S PRIVACY SHIELD. Google använder cookies för att analysera webbplatsanvändning som bygger en grund för intresserelaterad annonsering. I detta syfte sparar Google en liten fil med en siffersekvens i besökarnas webbläsare. Besök till webbplatsen och anonym data som samlas in genom användningen av webbplatsen sparas i den här siffersekvensen. Inga av besökarnas personliga uppgifter sparas. När de besöker en annan sida inom Googles Display-nätverk visas annonser som förmodligen innhåller produkter som tidigare har visats samt informationsområden. Det går att inaktivera Googles användning av cookies permanent genom att följa länken nedan och ladda ned och installera en DENNA PLUGIN. Som ett alternativ till ett webbläsartillägg, eller i webbläsare på mobila enheter, kan du inaktivera alternativet "PERSONLIG ANNONSERING" i Google Advertisings inställningar. I det här fallet visar Google bara generella annonser som inte har valts utifrån den information om dig som samlats in.

Du hittar mer information om skydd av data i SEKRETESSPOLICYN från Google.

8.4. FACEBOOK CONNECT

Vi erbjuder möjligheten att logga in på The Cloakrooms webbplats med hjälp av din redan existerande Facebook-profil. I detta syfte använder vi oss av Facebook Connect, en tjänst som erbjuds av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA “Facebook”). Vid de fall då personuppgifter överförs till USA hänvisar Facebook till EU-US PRIVACY SHIELD. Om du vill använda dig av denna funktion så kommer du först att omdirigeras till Facebook. Där ombeds du att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Vi registrerar inte dina inloggingsuppgifter. Om du redan är inloggad på Facebook så hoppas detta steg över. När du loggar in på Facebook via funktionen ’Logga in via Facebook’ så går du med på att ditt namn, din födelsedag och din e-postadress delas med oss. Under registreringsprocessen på vår webbplats så kan du välja att ladda upp en bild på dig själv från Facebook till The Cloakroom så att våra personal shoppers kan göra ett mer personligt urval av plagg åt dig Det skapas en permanent länk mellan ditt användarkonto och din Facebook-profil.

Ytterligare information om skydd av data och inställningar för att skydda dina personuppgifter hittar du i Facebooks SEKRETESSPOLICY.

8.5. FACEBOOK-PIXELN

På vår webbplats finns remarketingtaggar inbäddade (så kallade Facebook-pixlar) som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA (“Facebook”). Vid de fall då personuppgifter överförs till USA hänvisar Facebook till EU-US PRIVACY SHIELD. När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning mellan din webbläsare och en Facebook-server via remarketingtaggarna. Genom denna tar Facebook emot informationen att vår webbplats har blivit besökt med din IP-adress. Facebook använder den här informationen för att tillhandahålla statistisk och anonym information om allmän användning av vår webbplats så väl som om hur effektiva våra Facebook-annonser (”Annonser”) är. Om du är registrerad på Facebook och om du har gett ditt medgivande i dina personliga integritetsinställningar i Facebook ansluter Facebook informationen om ditt besök med ditt Facebook-konto för att tillhandahålla målinriktade Facebook-annonser.

Du kan när som helst visa och ändra Integritetsinställningarna i din Facebook-profil. Om du inaktiverar bearbetningen av dina uppgifter via Facebook visar Facebook annonser som inte valdes av remarketingtaggarna. Om du inte har en Facebook-profil kan du också inaktivera den allmänna anslutningen med Facebook genom att använda externa tillägg, som t.ex. Facebook Blocker.

Du kan när som helst visa och ändra ANNONSPREFERENSER i din Facebook-profil. Om du inaktiverar bearbetningen av dina uppgifter via Facebook visar Facebook annonser som inte valdes av remarketingtaggarna. Du kan också förhindra bearbetning av uppgifterna genom att klicka på följande knapp:

CUSTOM OPT-OUT

Ytterligare information om dataskydd och om inställningar för att skydda din integritet finns i Facebooks DATAPOLICY.

8.6. FACEBOOK FANPAGE

Vi driver en Fanpage på det sociala nätverket Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook") med ett gemensamt ansvar i syfte att kommunicera bland annat med potentiella kunder och följare samt för att delge information om våra produkter och tjänster.

I och med detta kan vi skaffa statistik från Facebook om användningen av vår Fanpage (som information om siffror, namn, åtgärder, som t.ex. antal klick på gilla eller kommentarer och dessutom en demografisk sammanfattning och annan information eller statistik baserat på vissa parametrar om vårt företag och de erbjudanden som visas på vår Fanpage och som hjälper oss att ta reda på mer om interageringarna på vår plats) via Facebook-/Fanpage-användare. Mer information om omfattningen och typen av statistik som vi får tillgång till finns på sidan Platsstatistik och -tips på Facebook , så väl som information om Avtalet med avseende på ansvar i Facebooks bilaga Insikter om sidan Den rättsliga grunden är artikel 6 paragraf 1, b) DSF.

Vi har inget inflytande över uppgifter som bearbetas av Facebook enligt Facebooks egna användarvillkor. Vi vill dock påpeka att om du besöker vår Fanpage, så överförs uppgifter om din användning av Facebook och Fanpage till Facebook. Facebook behandlar dessa uppgifter i syfte att producera ingående statistik, och för sina egna marknadsförings- och reklamsyften, över vilka vi inte har något som helst inflytande. Mer information finns i Facebooks datapolicy. Ifall personuppgifter överförs till USA har Facebook underställt sig EU-US Privacy Shield.

Om vi får tillgång till användares personuppgifter i samband med vår Fanpage, har användaren de rättigheter som står i den här integritetspolicyn. Dessutom, om användare vill utöva sina rättigheter mot Facebook kan de kontakta Facebook direkt. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy ovan. Facebook har tillgång till information både om den tekniska driften av plattformen och tillhörande behandling av uppgifter, såväl som de specifika syftena för behandlingen och kan implementera lämpliga åtgärder vid begäran ifall användare utövar sina rättigheter. Vi hjälper gärna användare att utöva sina rättigheter i den mån det är möjligt, och vidarebefordrar förfrågningar ifrån användare till Facebook.

8.7. FACEBOOKS PLUGIN-PROGRAM FÖR SOCIALA MEDIER

På vår webbplats finns plugin-program inbäddade (t.ex. Gilla-knappen) som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA (“Facebook”). Vid de fall då personuppgifter överförs till USA hänvisar Facebook till EU-US PRIVACY SHIELD. Facebook tar emot information om att du har besökt den relevanta sidan för våra online-erbjudanden. Detta inträffar oavsett om du har ett konto med Facebook eller om du är inloggad. När du är inloggad på Facebook sammanställs dessa uppgifter med ditt konto. När du klickar på den aktiverade knappen och t.ex. länkar samman sidorna så sparar Facebook den här informationen tillsammans med tid och datum i ditt konto och delar den här informationen officiellt med dina kontakter. Om du inte vill ansluta ditt Facebook-konto på det här sättet måste du logga ut innan du aktiverar knappen.

Facebook lagrar dessa uppgifter som en användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller för att anpassa webbplatsens layout. En sådan bedömning utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa skräddarsydda annonser och för att informera användare om din aktivitet på vår plats. Du har rätten att vägra användarprofilering, som Facebook-användare kan du inaktivera annonser som baseras på dina aktiviteter i ANNONSPREFERENSER. Du kan också helt blockera Facebooks plugin-program för sociala medier genom att använda ett externt tillägg i din webbläsare, t.ex. Facebook Blocker.

Ytterligare information om dataskydd och om inställningar för att skydda din integritet finns i Facebooks DATAPOLICY.

8.8. HOTJAR

Den här webbplatsen använder Hotjar, en webbanalystjänst som levereras av Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (“Hotjar”) i syfte att förbättra användarupplevelsen genom att analysera användarbeteendet på vår webbplats.

Hotjar använder informationen som samlas in via Cookies för att analysera användningen av vår webbplats, för att skapa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som relaterar till användningen av webbplatsen och internet.

Du kan förhindra att cookien installeras genom att ställa in en relevant inställning i din webbläsare, men om du gör det kan detta hindra funktionaliteten på vissa delar av webbplatsen. Du kan blockera insamlingen av uppgifter av Hotjar under framtida besök genom att ställa in en s.k. OPT-OUT COOKIE (undantaget gäller bara för den här domänen och den här webbläsaren). När Cookies raderas från webbläsaren måste Opt-Out Cookien ställas in igen.

Om du vill har mer information om dataskydd ska du läsa Hotjars INTEGRITETSPOLICY.

8.9. MATOMO

Denna webbplats använder sig av MATOMO, en service för webbanalys med öppen källkod och som publiceras under GNU – General Public License (i efterföljande “Matomo”). Matomo använder en cookie för att analysera användares beteende på webbplatser. Cookien som lagras på din dator när du besöker vår webbplats, lagrar också din förkortade IP-adress. Det betyder att IP-adresser anonymiseras när uppgifter överförs till vår server så att vi inte kan identifiera besökarna på vår webbplats. Endast vi har tillgång till de användaruppgifter som överförs till oss via cookien. Dessa uppgifter kommer inte att överföras till tredje part. Det enda syftet för denna analys är att optimera och ytterligare utveckla vår webbnärvaro.

Du kan förhindra att cookien installeras via en specifik inställning i din webbläsare; men om du gör detta kan vissa funktioner på webbplatsen inskränkas.

Genom att använda denna webbplats går du med på att uppgifter om din person samlas in på tidigare nämnt vis och i tidigare nämnda syften. Du hittar mer information om Matomo och skydd av personuppgifter här .

Du kan även blockera inspelningen av data som genereras av cookies och användandet av denna webbplats (inkl. IP-adresser) samt blockera hanteringen av dessa data genom att aktivera knappen nedan. Din webbläsare kommer att aktivera en Opt-Out-Cookie som blockerar Matomo från att generera användardata i framtiden. Observera att om du raderar alla cookies i din webbläsare, eller om du använder en annan webbläsare och / eller en annan profil måste en ny Opt-Out-Cookie ställas in. Du kan återaktivera Opt-Out-Cookien i din webbläsare genom att klicka på den här knappen igen.

Du hittar mer information om skydd av data i WEB-ANALYS-POLICYN från Matomo.

8.10. EXACTAG

Webbplatsen använder exactag, en webbanalystjänst som drivs av Exactag, GmbH, Philosophenweg 17, 47051 Duisburg, Tyskland (’exactag’). Exactag samlar in och lagrar uppgifter på den här webbplatsen och dess undersidor för marknadsförings- och optimeringssyften. Cookies och så kallade fingeravtryck från webbläsaren kan användas för att skapa användarprofiler av den här datan. Fingeravtryckstekniken lagrar webbläsarens miljövariabler i en databas, utan att direkt lagra användarrelaterade uppgifter som till exempel en IP-adress. Cookies och/eller fingeravtryck innebär att webbläsaren går att känna igen. Datan som samlas in med hjälp av exactag-tekniker används inte för att personligen identifiera besökaren till webbplatsen.

Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookies och fingeravtryck och som relaterar till din användning av webbplatsen samt bearbetningen av den här datan av exactag genom att ställa in en opt-out cookie (undantaget gäller bara för den här domänen och den här webbläsaren). Om du raderar cookies i webbläsaren måste du klicka på den här länken igen.

Mer information om dataskydd finns i exactags Integritetspolicy.

8.11. INTRESSEBASERAD ONLINEREKLAM

Vår webbplats använder sig av intressebaserad onlinereklam för att göra vårt erbjudande mer intressant och bättre anpassat till dig. Vi använder så kallade retargeting-teknologier, som möjliggör det för oss att tilltala tidigare besökare på vår sida via marknadsföring på våra partners webbplatser baserat på Cookies. Vi samlar bara in anonymiserade och aliasuppgifter under denna process. Inga personuppgifter lagras och inga användarprofiler skapas med dina personliga uppgifter – om dessa är tillgängliga.

Om du inte vill får intressebaserad reklam så kan du, utöver möjligheterna till nekande av samtycke som nämns i denna sekretesspolicy, välja bort det via de relevanta inställningarna på HTTP://PREFERENCES-MGR.TRUSTE.COM/, där formulär för underkännande av samtycke för olika annonsörer finns. TRUSTe, Inc, 835 Market Street, San Francisco, CA 94103-1905, USA (“TRUSTe”)s webbplats tillhandahåller möjligheten att avaktivera all reklam på en gång med hjälp av så kallade opt-out cookies eller att göra enskilda inställningar för varje leverantör. Observera att efter att du raderat alla Cookies i din webbläsare eller om du använder en annan webbläsare och/eller profil, så måste en ny opt-out cookie ställas in.

9. YTTERLIGARE FUNKTIONER

Slutligen använder vi olika tekniker på vår webbplats för att göra det möjligt för våra kunder att kommunicera med varandra, erbjuda ytterligare funktioner och för att möjliggöra vidare utveckling. I följande avsnitt förklarar vi mer ingående dessa tekniker och vilka leverantörer som används för dem.

Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 f.) DSF, baserat på The Cloakrooms legitima intresse för att skapa möjligheter för interagering och effektiv utveckling samt för att förbättra webbplatsen.

9.1. GOOGLE TAGGSTYRNING

Webbplatsen använder Google Taggstyrning, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). Taggstyrning används för att hantera verktyg för att analysera användningsdata samt andra tjänster, så kallade webbplatstaggar. En tagg är ett element som lagras i källkoden på vår webbplats, för att till exempel mäta trafik och besökarnas beteenden, för att använda remarketing eller mäta effekterna av annonsering online eller i sociala medier. Google taggstyrning använder inte cookies och samlar inte in några personuppgifter. Google Taggstyrning utlöser andra taggar som kan samla in uppgifter. Vissa av uppgifterna lagras på en Google-server i USA. Om inaktivering har utförts i domänen eller för cookies, så gäller den för alla spårningstaggar som implementeras med Google Taggstyrning.

Om du vill ha mer information ska du läsa integritetspolicyn och Googles övriga information om Taggstyrning.

9.2. ZENLOOP

Webbplatsen använder tjänster ifrån Zenloop GmbH, Brunnenstr. 196, 10119 Berlin (‘zenloop’) för kundfeedback (insamling och analys). Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1, f.) DSF.

Diverse data kan bearbetas (e-postadress och namn, feedback och annan insamlad data vid besök på Zenloops webbplats). Ytterligare information om Zenloops databearbetning finns i Zenloops Integritetspolicy.

Om du bestämde dig för att delta i kundfeedback, men inte längre vill göra det kan du invända mot ytterligare bearbetning genom att kontakta oss.

10. DINA RÄTTIGHETER

Vid förfrågan informerar vi dig om ifall och vilka uppgifter som lagras av oss. Förutsatt att alla juridiska krav uppfylls har du även rätten att rätta och begränsa bearbetningen av uppgifter samt att radera uppgifterna. Du har också rätten att ta emot uppgifterna om dig som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsligt format. Om du vill utnyttja dessa rättigheter ska du använda kontaktuppgifterna ovan. Detta gäller även om du vill ta emot kopior på garantier för att bevisa en lämplig nivå på dataskydd eller om du vill invända mot att dina uppgifter bearbetas i allmänhet eller för enskilda åtgärder i enlighet med detta dataskyddsmeddelande.

Du kan också korrigera dina personuppgifter direkt via vår webbplats under Mitt Cloakroom.

Slutligen har du rätten att överklaga till ansvarig tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter överträder dataskyddslagarna. Du får utöva den här rätten inför en tillsynsmyndighet i medlemsstaten som du är bosatt i, på din arbetsplats eller på platsen där den påstådda överträdelsen har ägt rum.

Datum: November 2018

Matomo Optout

Optout

Optout Google Analytics tracking
Optout Facebook tracking

Facebook arrow
Använd Facebook